Ondernemerschap   

Created by :

sebastian barrios

Location:

Arica, Chile

Sebastian Barrios

Hulpcampagne om te voorzien in de economische behoeften die de afgelopen maanden zijn ontstaan, dit alles met de grote hoop het gewenste doel te kunnen bereiken.

€ 0

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.