Scouting Jan Lijdinggroep Zwolle

Laat je uitdagen!

Maatschappij

Created by :

Scouting Jan Lijdinggroep Zwolle

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Scouting is een open, maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie, die haar leden met het Scoutingprogramma een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In dit Scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdsgenoten, geïnspireerd op het buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. 


Hierdoor leren scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. 

 Om deze activiteiten voort te kunnen zetten met een groeiend ledenaantal hebben we als Jan Lijdinggroep een verbouwd en vergroot scoutinggebouw nodig. Wegens ouderdom hebben we afstand moeten doen van één van de locaties, de speltakken draaien nu op één locatie in te kleine ruimtes. 

Graag willen we u vragen om een bijdrage te leveren aan het realiseren van deze (ver)nieuwbouw. Mocht u meer informatie willen dan kunt u informatie inwinnen via sikkesm@hotmail.com .