Share page on:

RRDF heeft als doel de allerarmsten in India aan een beter bestaan te helpen. RRDF werkt daarbij volgens de End Of Poverty methode: alle projecten zijn er op gericht om de diepe armoede waarin deze mensen zich bevinden voorgoed te beëindigen. Alle kinderen (nu al meer dan 2.000) worden gevoed, medisch ondersteund en onderwezen. De ouders worden middels micro kredieten geholpen hun inkomen te vergroten. Zo kunnen ze een eigen bijdrage aan het programma gaan leveren en uiteindelijk op eigen benen staan. Alle bestuursleden en adviseurs van RRDF zetten zich belangeloos in. 100% van uw gift wordt besteed aan het goede doel!