Robin Hood Actie Laat ze niet verdrinken...

Robin Hood Actie Laat ze niet verdrinken...

Vluchtelingenhulp

Created by :

Wilma Samuëlsz

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 0 of € 900.000
0% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Wilt u; de Rijken der rijken waaronder: Het Koningshuis, ministers, artsen, vastgoedeigenaren, Overheden, die 1,2 miljard aan zorg overhouden en allen die weten dat zij veel méér hebben dan een ander, een donatie schenken aan deze actie, u kunt uw geld niet beter besteden! Het redden van mensen, laat ze niet verdrinken!