Educatie   

Aangemaakt door :

Reveles een ZON-school

Locatie:

Papendrecht, NetherlandsPassend onderwijs heeft uw hulp nodig!


Passend onderwijs is nog lang niet altijd passend voor ieder kind.Veel kinderen belanden tussen wal en schip, lopen emotionele schade op en/of presteren onder. Het aantal thuiszitters neemt niet af. Zowel (hoog)begaafde kinderen als kinderen met (verschillende) beperkingen lopen vast. Daarom ontwikkelden wij de ZON-aanpak die is opgebouwd uit 4 principes. Ieder kind kan hierdoor wel gezien worden! Op dit moment starten wij vrijwillig de eerste ZON-school. Omdat er binnen onze regio teveel (hoog)begaafde en 'anders' lerende kinderen vastlopen, starten wij Reveles een ZON-school op als pilot voor de ZON-aanpak. Een ZON-school staat voor Zorg en ONderwijs samen voor de klas, kleinere klassen, ouderparticipatie en de verantwoording van de gelden terug naar de scholen. 


Zonder uw hulp kunnen wij Reveles een ZON-school niet vormgeven. Omdat Reveles start als een particuliere school, ontvangen wij geen bekostiging vanuit de overheid. De ouderbijdrage willen we minimaal houden, zodat Reveles voor ieder kind toegankelijk is. Kansenongelijkheid willen we voorkomen. Bekostiging van personeel, materialen en huisvesting van de pilot zullen op een andere wijze, bijvoorbeeld door investeren en sponsoring, geregeld moeten worden. De vormgeving van Reveles, en de implementatie op andere scholen, is op dit moment hard nodig.Onderwijs en zorg blijven vastlopen. Minister Slob wacht op de evaluatie van Passend Onderwijs die plaatsvindt in 2020. Dit is voor veel kinderen veel te laat, zij hebben nu een interventie nodig. Wij willen graag het ZON-concept uitbreiden naar andere scholen. Want ieder kind dat emotionele schade oploopt door het systeem is er één teveel. 


Vindt u ook dat er teveel kinderen vastlopen binnen het onderwijs en de zorg?

Wilt u investeren in het onderwijs van Nederland, zodat Passend Onderwijs wel gewaarborgd wordt en ieder kind gezien en (h)erkend kan worden?


Help ons dan door 10,20,25 of 100 euro te sponsoren. Met uw bijdrage kunnen we Zorg en Onderwijs bekostigen en uitbreiden naar andere scholen, materialen aanschaffen die nodig zijn en de huur van het gebouw van de pilot bekostigen.


Investeert u mee in de TOEKOMST van Nederland? 


Esther Jeras & Ingeborg de Keizer
Teveel kinderen vallen uit binnen het huidige onderwijssysteem. Daarom starten wij een ZON-school, waar kleinere klassen en Zorg en Onderwijs samen voor de klas vanzelfsprekend zijn. Dit willen we ook voor andere scholen! De overheid wacht met ingrijpen, wij niet. Help ons te investeren in onze kinderen en doneer nú.
€ 3.240 van € 10.000
32.4% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.