Revalidatiefonds

Laat een handicap geen beperking zijn

Maatschappij

Created by :

Revalidatiefonds

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Het Revalidatiefonds wil een samenleving waarin mensen met een lichamelijke beperking volwaardig kunnen participeren en een zo zelfstandig mogelijk leven leiden. De projecten die wij steunen gaan over maatschappelijke participatie en revalidatie. Kijk voor meer informatie op www.revalidatiefonds.nl