Renaud Delft openingsactie

Renaud Delft openingsactie

Maatschappij

Created by :

Renaud Delft openingsactie

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 2.445 of € 5.000
48.9% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Ushersyndroom is een progressieve aandoening waarbij mensen slechthorend of doof geboren worden en steeds slechter gaan zien en/of horen. Het Ushersyndroom is erfelijk en komt bij ongeveer 800 mensen in Nederland voor. Voor het Usher syndroom is dringend een behandeling nodig om te voorkomen dat Usherpatiënten volledig doof en blind worden. Waarom hebben wij gekozen voor dit goede doel? De moeder van vriendjes van onze zoons lijdt aan dit syndroom en wij willen haar graag helpen met onderzoek naar de juiste behandeling zodat ook zij haar 3 zoons kan zien opgroeien en de belevenissen van de jongens kan aanhoren in de toekomst.