Geloof   

Created by :

ForumC

Location:

Utrecht, Nederland

Religiedebat Klimaat 9 maart

Waarom is religie voor de één een grote stimulans om "groen" te leven, terwijl andere gelovigen helemaal niets moeten hebben van klimaatactie?


Zoals zo veel onderwerpen dreigt ook klimaat een polariserend onderwerp te worden - onder gelovigen en niet-gelovigen.


Vindt u het belangrijk dat het gesprek hierover wordt gevoerd?

Maak dan het Nationaal Religiedebat 2021 mede mogelijk.


Door corona lopen we veel inkomsten mis van ticketverkoop.

Doneer een virtueel kaartje voor de livestream en maak het debat zo mogelijk.


Thema: Klimaat, religie en klimaatreligie

Het klimaat verandert, met wereldwijde natuurrampen en vluchtelingenstromen tot gevolg. Wetenschappers voorspellen weinig goeds: het ijs smelt, de zeespiegel stijgt. Natuur raakt beschadigd en gebieden worden zelfs onleefbaar door droogte: nog meer mensen slaan op de vlucht en dieren sterven uit. De wetenschap toont aan: de mens heeft een aandeel in de opwarming van de aarde. 


Het is ‘alle hens aan dek’: alle krachten moeten worden gebundeld om deze enorme, collectieve uitdaging het hoofd te bieden. Hoe zit het met religie? Is religie een stuwende of juist een remmende kracht in de klimaatacties? Het klimaatactivisme vertoont ondertussen zelf flinke religieuze trekken. Is dit noodzakelijk om de mensen de ernst van de situatie te doen beseffen? Of versterkt het juist de polarisatie tussen de voor en tegenstanders van klimaatactie? En tot slot: is er nog hoop?


Hierover gaat het Nationaal Religiedebat op dinsdagavond 9 maart 2021 in de Metaalkathedraal in Utrecht.


Het debat is GRATIS te volgen via een livestream op YouTube.

Mocht op 9 maart de avondklok nog gelden, wordt het debat verplaatst naar een datum later dit jaar. 


Overzicht kosten

Een globaal overzicht van de kosten die we maken:

€ 3500 Locatie (metaalkathedraal), audio, video en live-stream

€ 2500 Sprekers en kunst

€ 500 PRProgramma


'Feiten en onzekerheden' | Mark Dekker 

De complexiteit van het klimaat leidt vaak tot verwarring en discussie, mede door het belang van ingewikkelde modelresultaten. Dus, tijd voor een feitenrelaas! Waar zijn wetenschappers het over eens, en waar is nog geen consensus over? Waar ligt de grens tussen bewijs en interpretatie? Een kort overzicht van de klimaatkennis anno 2021.


Mark Dekker is promovendus complexe systemen aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft gewerkt bij het KNMI en klimatologisch veldonderzoek gedaan in Spitsbergen, Noorwegen.

 

'Een overzicht van religieuze houdingen ten opzichte van klimaatverandering.' | Eva van Urk-Coster

Religie speelt een wisselende rol in het klimaatdebat. Terwijl sommige gelovigen de mensheid oproepen zich te bekeren van haar ecologische zonden, trekken anderen zich vanuit religieuze motieven weinig aan van klimaatverandering. Zijn er lijnen te ontdekken in de houding van christenen en andere gelovigen tegenover klimaatthema’s?


Eva van Urk-Coster (1987) is toegepast psycholoog en theoloog. Ze doet een promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam naar theologische visies op de ecologische verantwoordelijkheid van de mens.

 

'Groen geloven: de normaalste zaak van de wereld.' | Embert Messelink

Een religieus pleidooi voor hartstochtelijke klimaatactie. Recht en vrede zijn kernbegrippen voor christenen. Ze gaan over het koninkrijk van God dat komt en dat gekenmerkt wordt door recht en vrede. In een tijd waarin de schepping op wereldschaal zucht, is het duidelijk wat christenen te doen staat: recht en vrede zoeken voor de schepping.


Embert Messelink is directeur van natuurbeweging A Rocha Nederland. Daarnaast is hij student theologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Embert heeft een achtergrond in de journalistiek en werkte jarenlang als radioverslaggever en -presentator voor de EO.

 

'Religie en de eigen religieuze agenda' | Cor Verkade

Een religieus pleidooi voor de zelfstandig-kritische houding van religie ten opzichte van klimaatactie.

Moet je religie wel voor het karretje van klimaatactie willen spannen? Gaat dan niet een seculiere blik de religieuze agenda bepalen? Hoe voorkomen we dat het bestrijden van klimaatverandering zelf een nieuwe ‘religie’ wordt, die de plek van religie inneemt?

 

Cor verkade is vastgoedondernemer en spreker.  


'Ideaal en werkelijkheid' I Ben Tiggelaar

Voor velen, religieus of niet, bestaat er een vaak een grote kloof tussen ons ideaal en de realiteit. We willen deel zijn van de oplossing, maar waarom is het zo lastig ons gedrag aan te passen? En wat kan daarbij helpen? Welke rol kan religie hierin spelen?

 

Ben Tiggelaar is schrijver, spreker en expert in leiderschap, verandering en gedrag.

 

Gespreksleider | Talitha Muusse

Talitha Muusse zal het debat in goede banen leiden. T


Talitha is presentator voor Op1, lid van de Raad van toezicht MVO, raad van advies TNO, bestuur blikverruimers, Expert in Millennials-generatie.

 

Klaaglied, biecht en visioen I Kunstenaarscollectief o.l.v. Rikko Voorberg 

Kunstenaars plaatsen oude teksten/elementen uit de christelijke traditie in een nieuw licht.

€ 2.588 of € 3.500
73.9% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

Anonymous 3 months ago
€10
Niels 3 months ago
€6
Anonymous 4 months ago
€20
Janny 4 months ago
€7
Anonymous 3 months ago
€10
Niels 3 months ago
€6
Anonymous 4 months ago
€20
Janny 4 months ago
€7