Kinderwelzijn   

Aangemaakt door :

IMAS Marokko

Locatie:

Meknès, Marokko

Help mee met het verbeteren van een school voor kinderen in Marokko. Wij hopen met uw hulp een onvergetelijke glimlach te kunnen zetten op de kinderen!

Hallo allemaal!


In februari 2020 reizen wij in een groep van 20 leerlingen en 3 leerkrachten gezamenlijk naar Meknes voor onze maatschappelijke stage. De internationale maatschappelijke stage (IMAS) is bedoeld om andere kinderen in minder ontwikkelde landen te helpen. Het doel dat wij ons dit jaar hebben gesteld is voldoende geld in te zamelen. Met het ingezamelde geld willen wij nieuwe raamkozijnen en een voetbalveldje realiseren op een school (Zrektouni in Meknes). Het gaat om een middelbare school die veel hulp nodig heeft om de kinderen een fijne en veilige leeromgeving te geven. Wij zijn ook van plan de klaslokalen te gaan verfrissen met een nieuwe laag verf. We gaan kennis maken met het Marokkaanse schoolsysteem en willen de interactie bevorderen tussen de Marokkaanse studenten en ons. We geven als tweetalig Havo 4 en VWO 5 ook Engelse lessen aan de Marokkaanse studenten. 


In voorgaande jaren hebben wij deze school ook geholpen. Vorig jaar bijvoorbeeld heeft de groep geholpen met sanitaire voorzieningen. Met uw financiële steun en onze inzet tijdens de stage kunnen wij veel voor deze arme kinderen doen, en hun leven drastisch verbeteren. Wij stellen elke donatie erg op prijs, want elke donatie is weer een stapje verder naar ons doel. Al met al hopen wij dat u ons met plezier wilt ondersteunen!


Alvast bedankt namens ons allemaal!Hello everyone!
In February 2020 we will travel in a group of 20 students and 3 teachers to Meknes for our IMAS. The IMAS is intended to help other children in less developed countries. The goal we have set ourselves this year is to raise enough money. With the money raised we want to build new window frames and a soccer field at a school (Zrektouni in Meknes). It is a high school that needs a lot of help to give the children a nice and safe learning environment. We also intend to refresh the classrooms with a new layer of paint. We are going to become acquainted with the Moroccan school system and want to promote interaction between the Moroccan students and us. As bilingual Havo 4 and VWO 5, we will also be teaching English to the students.
In previous years we have helped school. Last year the group helped with sanitary facilities. With your financial support and our commitment during the internship, we can do a lot for these poor children, and drastically improve their lives. We really appreciate every donation, because every donation is another step further towards our goal!Thanks on behalf of all of us!

€ 1.235 van € 20.000
6.2% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.