Sport   

Aangemaakt door :

Pétanque Union Bois le Duc

Locatie:

's-Hertogenbosch, Nederland

Pétanque Union Bois le Duc is de 1e officiële jeu de boules-vereniging van 's‑Hertogenbosch. Wij willen nog vóór het EK 2022 dat in onze stad plaatsvindt, een volwaardige jeu de boules-accommodatie realiseren en een ledental van meer dan 100 bereiken. Om onze accommodatie op het terrein van voetbalvereniging s.v. C.H.C. te kunnen realiseren dienen we een grote investering te doen. Hiervoor hebben wij deze crowdfunding-actie opgezet. Ons doel is tenminste 10% van het hieronder genoemde totaalbedrag bij elkaar te krijgen, dit als noem het ‘startkapitaal’ om de totale lening te verkleinen. Help je ons hierbij!?


Over Pétanque Union Bois le Duc

Er was binnen de stadsgrenzen van ’s-Hertogenbosch nog geen officiële bij de NJBB aangesloten pétanque-vereniging. De behoefte hiertoe is, met het oog op het aantal NJBB-licentiehouders maar ook het aantal actieve buurtverenigingen, absoluut aanwezig. Zo is het initiatief ontstaan om Pétanque Union Bois le Duc op te richten met als doel het op de kaart zetten van de sport ‘pétanque’ in ‘s‑Hertogenbosch, onder de vlag van de NJBB met als einddoel een eigen, professionele accommodatie te realiseren bestaande uit een kantine met binnen- en buitenbanen, als permanent onderkomen voor de vereniging.


Het dagelijks bestuur van Pétanque Union Bois le Duc bestaat uit:De bestuursleden hebben een jarenlange ervaring met bestuurswerk aangevuld met een zeer grote kennis van de sport ‘pétanque’.


Sociale rol van de vereniging

Naast het bedrijven én het actief promoten van de sport ‘pétanque’ zal Pétanque Union Bois le Duc een grote sociaal-maatschappelijke rol gaan vervullen binnen de multiculturele wijken De Kruiskamp en De Schutskamp waarbinnen de vereniging zich, op het terrein van voetbalvereniging s.v. C.H.C., zal gaan vestigen. Pétanque is zowel fysiek als qua kosten een zeer laagdrempelige sport (enkel een setje jeu de boules-ballen voldoet). Iedereen kan deelnemen, ongeacht leeftijd of etniciteit. Ook kan jong en oud met elkaar spelen wat zal bijdragen aan meer begrip tussen én integratie van de verschillende leeftijds- maar ook bevolkingsgroepen binnen de wijken. Doordat de sport uiterst toegankelijk is voor ouderen én er met de kantine van s.v. C.H.C. een nieuwe ontmoetingsplek ontstaat, worden de ouderen uit hun isolement gehaald waarmee de kans op sociale vereenzaming aanzienlijk wordt verkleind.Het potentieel van de sport in 's-Hertogenbosch

Nader onderzoek leert dat de Gemeente ’s-Hertogenbosch een uitstekend perspectief biedt om een (top-)sportaccommodatie te realiseren. Deze stad heeft geen pétanquevereniging van formaat maar wel diverse losse buurtclubjes, allen echter zonder een volwaardige accommodatie.  En dat terwijl de stad ruim 150.000 inwoners telt, waarmee er meer dan voldoende potentie voor de groei van deze sport is.

Ter vergelijking: de Gemeente Sint-Michielsgestel telt ‘slechts’ 30.000 inwoners en heeft 2 pétanqueverenigingen van ieder ca. 140 leden. Als we dit in verhouding om zouden slaan naar de Gemeente 's-Hertogenbosch dan is het potentieel: (140 + 140) : 30.000 x 150.000 = 1.400 leden!


De gunstige geografische ligging van de stad ’s-Hertogenbosch biedt een grote aantrekkingskracht voor ambitieuze wedstrijdspelers, niet alleen uit de directe maar ook naastgelegen regio’s. Daarnaast is de Gemeente ‘s-Hertogenbosch en het Gemeentebestuur bijzonder ‘sport minded’ en bereid langdurig te investeren in topsport. Deze combinatie factoren heeft er onder andere toe geleid dat van 13 t/m 17 juli 2022 het Europees Kampioenschap pétanque wordt gespeeld op de Parade.

(bron onderstaande foto/mock-up: Team TOC, Oss).Met het momentum van de EK 2022 is de tijd aangebroken de sport ‘pétanque’ definitief op de kaart van ’s-Hertogenbosch te zetten met als ultiem doel te komen tot een topsportlocatie!


Fasering plannen

In de ontwikkeling van de vereniging ziet Pétanque Union Bois le Duc een volgende fasering:


Fase 1

Realisatie van 16 van LED-verlichting voorziene jeu de boules-banen direct naast het terras/het hoofdveld van voetbalvereniging s.v. C.H.C.

Duur fase: gereed voor EK 2022.

Aantal leden: 100 - 120.


Fase 2

Uitwerking planvorming binnenaccommodatie i.s.m. s.v. C.H.C.

Duur fase: ieder moment in te zetten.

Aantal leden: 120 - 150.


Fase 3

Realisatie binnenaccommodatie incl. vergroting van aantal buitenbanen van 16 naar 32 stuks.

Duur fase: 1 - 1,5 jaar.

Aantal leden: > 150.


Fase 4

Sterke groei ledenaantal door beschikbare binnenfaciliteiten.

Aantal leden: doorgroei naar 250 - 350.


Doel crowdfunding

Pétanque Union Bois le Duc is een vereniging ‘in wording’: het actief aantrekken van leden moet nog worden gestart, dit zonder eigen financiële middelen én zonder een eigen accommodatie (lees: jeu de boules-banen!). Het met deze crowdfunding (deels) op te brengen kapitaal is bestemd voor 'Fase 1' van onze planvorming: de realisatie van 16 van LED-verlichting voorziene jeu de boules-banen direct naast het terras/het hoofdveld van voetbalvereniging s.v. C.H.C.

 

De investering bestaat uit 2 posten, te weten:

 

* Aanleg van de banen incl. graaf-, grond- en straatwerk: € 35.000,-

* Plaatsing van duurzame LED-verlichting rondom de banen: € 25.000,-

-/- BOSA-subsidie: -/- € 14.000,-

 

TOTALE INVESTERING:

€ 46.000,-

 

We hopen dat jij, door een bijdrage aan onze crowdfunding-actie, wilt helpen (de start van) onze droom te realiseren!

 

Substantiële bijdrage versus sponsoring

Mocht je vanuit bedrijfsoogpunt overwegen een grotere bijdrage te leveren dan bestaat de mogelijkheid sponsor van onze vereniging te worden waarbij jouw bedrijfsnaam langdurig en breed wordt uitgedragen. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op via [email protected]. Sowieso is natuurlijk iedere bijdrage van harte welkom!


Situatieschets

De 16 jeu de boules-banen geprojecteerd pal naast het clubgebouw, het terras en het hoofdveld van voetbalvereniging s.v. C.H.C.

 


Meer informatie

Neem contact op met Voorzitter Antoon van Mil op telefoonnummer 06-13531310 of per e-mail via [email protected]. Zie verder ook www.puboisleduc.nl.

€ 408 van € 46.000
0.9% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.