Protestantse Diaconie

Helpen waar geen helper is

Maatschappij

Created by :

Protestantse Diaconie

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

De Protestantse Diaconie Amsterdam is een organisatie die zich inzet voor een stad, waarin mensen omzien naar elkaar. Zij is opgericht in 1578. De Diaconie was er voor de huisvesting van wezen, weduwnaars, weduwen, ouden van dagen en zieken en ze gaf geld, brood, turf, olie, soep en bier aan de armen. Die eeuwenoude traditie van helpen waar geen helper is zet de Diaconie tot aan de dag van vandaag voort. De missie van de Protestantse Diaconie Amsterdam is “helpen waar geen helper is”, haar kernwaarden zijn barmhartigheid (compassie) en rechtvaardigheid. De Diaconie ondersteunt en initieert daarom allerlei initiatieven en projecten in de stad, gericht op de verbetering van de positie van mensen in knelsituaties, zoals dak- en thuislozen, ongedocumenteerde arbeidsmigranten en mensen in sociaal isolement.