Proefdiervrij

Meer dan een half miljoen proefdieren te redden. Samen bundelen we onze krachten!

Dieren

Created by :

Proefdiervrij

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Proefdiervrij
Proefdiervrij zet zich in voor eentoekomst zonder proefdieren. Dat doen we met hart en ziel, in de overtuigingdat de wetenschap vooruit gaat en er steeds meer technieken beschikbaar komendie onderzoek op proefdieren onnodig maken.   

Beter onderzoek, zonder proefdieren! 
Voor heldere resultaten moet jeanders gaan testen, zonder proefdieren. Nieuwe technologische ontwikkelingen eninzichten, zoals het gebruik van stamcellen, organs-on-a-chip encomputermodellen, tonen aan dat nú het moment is aangebroken om anders te gaantesten.   

Krachten bundelen
Proefdiervrij onderzoek leidt totbetere, betrouwbaardere en duurzamere oplossingen voor de vraagstukken vanvandaag. Alleen SAMEN kunnen we werken aan een wereld die beter is voor mens endier. Een wereld zonder proefdieren. Help mee!