Prikkelarme omgeving realiseren

Prikkelarme omgeving realiseren

Maatschappij

Created by :

Zorgboerderij de Kruidenhoeve

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 0 of € 30.000
0% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.


Het voornemen bestaat voor de bouw van een prikkelarme omgeving in de Kruidenhoeve. De Kruidenhoeve vindt het belangrijk om een ruimte te creëren waar kinderen zo min mogelijk prikkels ontvangen. Deze kinderen hebben vaak al te kampen met diagnoses die ervoor zorgen dat ze prikkelgevoelig zijn. Met deze ruimte wil men deze prikkels minimaliseren, een veilige en vertrouwde ruimte bieden, kortom een plek voor ieder kind.


The intention is for the construction of a stimulus-free environment in the Kruidenhoeve. The Kruidenhoeve is important to create a space where children as little as possible stimuli received. These children often have to contend with diagnoses to ensure that they prikkelgevoelig. With this space if these incentives minimize, a safe and trusted space, in short, a place for every child.