Plant een boom

Plant een boom

Maatschappij

Created by :

Stichting Online Dawah Team

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 0 of € 5.000
0% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Het schuurt en het wringt in Nederland. Na decennialang een toonbeeld van tolerantie en saamhorigheid te zijn geweest, lijkt ons land stap voor stap uit elkaar te vallen. Verschillende maatschappelijke groepen staan lijnrecht tegenover elkaar en maken elkaar zware verwijten. De tegenstelling moslims-niet moslims springt daarbij het meest in het oog en heeft de afgelopen jaren een zware stempel gedrukt op de maatschappelijke verhoudingen. Maar er lopen meer scheidslijnen door ons land; zo roept de vergrijzing van de bevolking steeds meer spanning op tussen jongere en oudere generaties. We zijn in toenemende mate onzeker en maken ons zorgen over wat ons nog samenbindt. Hier wil ODT verandering in brengen. Nadenken over een betere maatschappij, dat kan hier! Ons volgend project GROEN zal daad bij woord voegen. Plant een boom! Wij ademen allemaal dezelfde lucht in. De boom is teken van leven blazen in een nieuwe samenleving. Het zou toch fantastisch zijn als wij allemaal ons kleine landje tot voorbeeld op het gebied van saamhorigheid en solidariteit konden maken!