Plaats de Wereld

Alleen sámen kunnen we de wereld eerlijker en mooier maken!

Maatschappij

Created by :

Plaats de Wereld

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Educatief activiteitencentrum

Plaats de Wereld is een educatief activiteitencentrum en ontmoetingsplaats In Vries, Noord Drenthe.
In  een gevarieerd workshop- en activiteitenprogramma geven we handen en voeten aan de thema’s wereldwijde solidariteit en leven dichtbij de natuur.

Werk- en pleisterplaats
Naast educatieve activiteiten biedt ons erf, met dorpstuin en atelier, een werk- en pleisterplaats aan een gemêleerd gezelschap. Het is een plek voor begeleiding, dagbesteding en vrijwilligerswerk. Iedereen is welkom!

Wereldwijd betrokken
Plaats de Wereld onderhoudt warme contacten met projecten elders in de wereld die bijdragen aan een eerlijker en schonere wereld. 
We ondersteunen deze projecten met een deel van ons inkomen om ook zo bij te dragen aan een eerlijker en schonere wereld!


Organisatie
Johan en Yvonne Westerhof zijn de inititatiefnemers en ondernemers van Plaats de Wereld. Zij worden ondersteund door een Raad van Toezicht. Bijna 100 vrijwilligers en deelnemers werken op structurele basis mee.
We zijn voor een deel van ons inkomen afhankelijk van donateurs en giften. Plaats de Wereld heeft de ANBI-status, d.w.z. dat giften (volgens de regels van de belastingdienst) fiscaal aftrekbaar zijn. 
Wil je donateur worden? We stellen dat erg op prijs.