Pesten Moet Stoppen

Donateurs gezocht! Help jij ons mee?

Gezondheidszorg

Created by :

Pesten Moet Stoppen

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Wij stellen ons even voor: wij zijn Pesten Moet Stoppen is er voor iedereen: de gepeste, de pester, jongeren en ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een andere seksuele geaardheid. Belangrijk is dat de continuïteit gewaarborgd blijft bij het bieden van directe spoed- en crisishulp. Er mailen, veelal jongeren, die door het pesten ten einde raad zijn en dan nog maar 1 oplossing zien, suïcide. De Stichting is daarom actief op de volgende terreinen:- Het geven van informatie en delen van expertise- Hulpverlening, waaronder spoed- en crisishulp- Scholing- OnderzoekDe Stichting Pesten Moet Stopen heeft dringend geld nodig om invulling te kunnen blijven geven aan de missie. De Stichting Aandacht voor Pesten wil via donaties gelden werven zodat ze haar doelstellingen kan bereiken. Wij zijn blij met alle steun die we krijgen! De donatie kan worden overgemaakt op: IBAN - NL40INGB0748749187 t.n.v. Stichting Pesten Moet Stoppen Help u ons mee? met vriendelijke groet, Pesten moet stoppen! www.facebook.com/pestenmoetstoppennu www.pestenmoetnustoppen.nl voor meer info mail naar! pestenmoetstoppenbv@gmail.com Donors wanted we are looking for donors for professional attributes we are here for: we are Bullying needs to stop is there for everyone: the person psychologically harassed, the bully, the young and the elderly, people with intellectual disabilities and people with a different sexual orientation. It is important that the continuity is maintained in providing direct emergency and crisis assistance. Email there, mostly young people, who are at wits end and then by the bullying only 1 solution, suicide. The Foundation is active in the following areas:-giving information and sharing expertise-aid, including emergency and crisis assistance-Education-Bullying Must Stop Researchthe Foundation urgently needs money to continue the mission. The Foundation wants to focus on Bullying via donations apply yards so they can achieve its objectives. We welcome all support we get!The donation can be paid into: IBAN NL40INGB0748749187 Attn. Stichting Bullying must stop Help you join us?best regards, bullying needs to stop! For more info mail to www.facebook.com/pestenmoetstoppennu www.pestenmoetnustoppen.nl! Kevinpestenmoetstoppen@gmail.com beheerpestenmoetstoppen@gmail.com more info: http://www.pestenmoetnustoppen.nl