Oudervereniging Balans

Optimale ontwikkelingskansen voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen!

Gezondheidszorg

Created by :

Oudervereniging Balans

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

De landelijke oudervereniging Balans komt op voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag. Balans biedt ouders actuele doelgerichte informatie en onderling contact. Balans behartigt tevens de collectieve belangen van ouders bij de overheid en bij relevante partijen zoals de zorg en het onderwijs.Balans wil dat kinderen met deze stoornissen zo volledig mogelijk kunnen meedoen in onze samenleving. Zij moeten daarvoor optimale ontwikkelingskansen krijgen. Balans wil daarom de aandacht voor en kennis over ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag verbeteren en een bijdrage leveren in het verminderen van de belemmeringen voor de kinderen, ouders en andere direct betrokkenen.Balans beijvert zich voor een brede maatschappelijke erkenning van de stoornissen en acceptatie van de kinderen en ouders die hiermee te maken hebben. Elk jaar opnieuw worden ouders geconfronteerd met vragen omtrent hun kind. Ouders die in hun zoektocht door Balans geholpen kunnen worden. Balans wil voorkomen dat ouders daarbij steeds opnieuw het wiel moeten uitvinden.