Share page on:

OUDERS VAN WAARDE is de landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggenschapsraden (MR) in het protestants-christelijk, oecumenisch en katholiek onderwijs. Wij zetten ons in voor alle ouders met kinderen in het primair en voortgezet onderwijs en in de kinderopvang. Ons hoofddoel is het stimuleren van een goede samenwerking tussen school en thuis, in het belang van de kinderen!