Mensenrechten   

Created by :

Stichting OMNDHP

Location:

Netherlands, Netherlands

Opkomen voor mensen die het dringend nodig

De stichting OMNDHP is een erkend met anbi-verklaring. We willen een landbouwproject uitvoeren voor een Mauritaans dorp.

Organisatie van de dorpelingen

Het dorp heeft zich in comités opgesplitst. 

-       Er is een comité – bestaande uit zes vrouwen - dat zich buigt over vrouwenzaken. De vrouwen beschikken over een werkplaats waar zij bij elkaar komen om te naaien en hun andere lokale activiteiten te bespreken en de taken te verdelen. Zij krijgen een deel van de moestuin. Hierin mogen zij hun groenten verbouwen en de opbrengsten zijn voor hen. 

-      Er is een comité van jongeren die zich met scholen, sport en culturele zaken bezighoudt. 

-       Het derde comité van zes mannen houdt zich bezig met andere dorpse zaken. De verschillende comités komen regelmatig bijeen onder begeleiding van het hoofd van het dorp om over zaken die de het hele dorp aangaan te discussiëren en op zoek te gaan naar betere oplossingen voor de hele gemeenschap. Doel van het project

Met dit agropastorale project willen we een bijdrage leveren aan de sociaal-economische ontwikkeling en de volledige ontplooiing van de bevolking in de beoogde plaats, zodat de bevolking onafhankelijk van de autoriteiten en van buitenlandse hulp kan functioneren. 


In geval van succes, zal projectoverdracht plaatsvinden naar de naburige plaatsen die worden geconfronteerd met vergelijkbare problemen.Door de uitvoering en voortzetting van de activiteiten uit het project te garanderen, kunnen de dorpsbewoners duurzaam hun leven verbeteren en hun positie als zelfvoorzienende gemeenschap versterken en verduurzamen. 


-           Sociaaleconomische stabiliteit en vooruitgang creëren 

-          Versterken onafhankelijkheid en duurzaam zelfvoorzienend vermogen

-          De bevolking van de kennis en de middelen voorzien, die nodig zijn om de levensomstandigheden te verbeteren. 

-          Voorkomen dat jongeren wegtrekken 

-          Voorkomen dat de strijd over land tussen landbouwers en veehouders oplaait 

-           Overdracht naar andere plaatsen in de regio


Verwachte resultaten

-          Verbetering van de levensomstandigheden van de plattelandsbevolking

-          Verbetering van de levensomstandigheden en conditie van hun dieren

-          Meer werkgelegenheid en beter toekomstperspectief voor jongeren in hun geboortegebied

-          Versterking van de sociaaleconomische positie van het gebied

-          De bevolking is beter opgeleid 

-          Geen oplaaiende conflicten over land

-          De inkomsten worden gegarandeerd/ duurzame zelfvoorziening

-          De bevolking en de dieren worden gezonder, ernstige ziektes worden adequaat bestreden. 


Activiteiten

De hoofdactiviteit is het opzetten van een duurzaam landbouw-, veeteelt- en moestuinbedrijf dat voorziet in de elementaire behoeftes van de deelnemers en in een duurzame inkomstengarantie. De deelnemers, hun dieren en middelen van levensonderhoud staan centraal. 


Het project is gebaseerd op een model voor de plaatselijke verbetering van de productiviteit en de diversificatie van de lokale producten. Het model voorziet in het creëren van arbeidsplaatsen in de landbouw, moestuinen en veeteelt. 


Tientallen personen krijgen de gelegenheid tot opleiding in diverse vakken, die van direct nut zijn voor de plaatselijke bevolking. Een aantal deelnemers krijgt de mogelijkheid versneld een opleiding te doorlopen, die wordt verzorgd door ervaren dierenartsen, landbouwers en tuinders. Na hun opleiding en training kunnen deze landbouwers, veehouders en tuinders zelf worden ingezet als opleiders/trainers in de regio en daarbuiten. Zo ontstaat een kernteam, waarin de plaatselijke bevolking zelf sterk is vertegenwoordigd. Dit team zal sociaaleconomische ontwikkeling implementeren en zorgdragen voor de benodigde ondersteuning hierbij. 


a. Implementatie van het project algemeen

Bij wijze van experiment zal gras vanuit Europa worden geïmporteerd vanwege de rijkheid aan voedingsstoffen. De dieren zullen zich met dit gras als voedingsbron sneller vermenigvuldigen, waardoor ze tegen relatief lage prijzen op de plaatselijke markten kunnen worden verkocht. Door het gebruik van Europees gras wordt tevens de noodzaak weggenomen om het vee telkens te verplaatsen. Bijkomend voordeel is dat er zo een oplossing kan komen voor overbegrazing en conflicten over gebruik van land onder de bevolking in de regio. 


Het project heeft ten doel de totale landoppervlakte van 2 km2 te gebruiken in het kader van de uitvoering van de activiteiten. De coöperatie sluit de verkoop van overschotten van zowel de landbouw als de veeteelt niet uit. De opbrengsten hiervan worden gebruikt om in het project te investeren.


De oppervlakte van het projectterrein zal in verschillende delen opgesplitst worden:


•          25 hectaren zullen bestemd zijn voor de fruitteelt. De deelnemers zullen op deze grond de  volgende vruchtbomen planten: sinaasappel-, appel- , guave-, papaja-, citroen-, limoen-, mango-, en bananenbomen. Ook lokale fruitsoorten zoals jujube en muurtood zullen hier worden geplant.

•          25 hectaren zijn bestemd voor de teelt van maïs, sorghum en grote mil;

•          25 hectaren worden aan moestuinen toegekend. Koolsoorten, bloemen, beetwortelen, wortels, aardappel, bonen, uien, zoete aarde appel, meloenen, courgettes, peper, piment, etc. worden hier ingezaaid;

•          100 hectaren zullen gereserveerd worden voor de teelt van gras voor de melk- en vleeskoeien

•          25 hectaren wordt deels voor braak liggen gereserveerd en deels voor het behoud van het plaatselijke gras.


b. Implementatie van het onderdeel landbouw en fruitteelt  

De oppervlakte van het land wordt verdeeld voor de diversifiëring en de intensivering van de culturen (vruchten, rijst, sorghum en groenten). Centraal staat hierbij het permanente en efficiënte gebruik van deze landbouwgronden gedurende het jaar. 


c. Implementatie van het onderdeel veeteelt 

De projectdeelnemers brengen een deel van hun kuddes - tientallen koeien, geiten en schapen – bijeen in de daarvoor bestemde percelen op een vierde deel van het totaaloppervlak.  

De coöperatie sluit de verkoop van het overschot van de bijeengebrachte dieren en van dierlijke producten niet uit. Deze zullen verkocht worden tegen lage prijzen op een van de plaatselijke markten die te vinden zijn in de aangrenzende plaatsen om de bevolking van voedsel te voorzien.


d. Implementatie van het onderdeel irrigatie

Er wordt een irrigatiesysteem geïmplementeerd op het terrein. Het systeem bestaat uit een aantal elementen, zoals een put, een waterpomp die wordt aangedreven door zonne-energie (zonnepanelen). Via de pomp komt het water terecht in een fontein. Hier wordt het water opgeslagen en van hieruit vindt irrigatie plaats. Het project is innoverend want in alle vier de seizoenen kunnen de deelnemers gebruik maken van hun vruchtbare gronden. Zij zijn niet meer afhankelijk van de regen.


Cursussen en trainingen


Cursussen


Cursus informatica

Er worden tafels, schriften, pennen, laptops, computers en printers verzameld om een cursus informatica op te zetten in het dorp. De cursus is in eerste instantie bedoeld voor de dorpelingen, waarna de cursus aan bewoners van in de buurt liggende dorpen zal worden aangeboden.


Trainingen

Train de trainers

Wij leiden een aantal groepsleiders op tot trainers. Bijvoorbeeld in microfinanciën (lenen en sparen), in entrepreneurschap en agrarische training (productrotatie en gronderosie). De groepsleiders gaan vervolgens binnen hun eigen groep trainingen geven zodat de groepsleden leren hoe ze geld kunnen sparen, hoe ze van de groepsleden onderling geld kunnen lenen (saving and loan association), hoe ze het geld kunnen investering en hoe ze met hun landbouwgrond om moeten gaan.

 

De volgende trainingen maken deel uit van het project:

 

-       microfinanciën (lenen en sparen), entrepreneurschap (zelf een klein zaakje opzetten) en agrarische training (productrotatie en gronderosie)

-       Basiskennis over boekhouding en marktonderzoek

-      Conflicthantering

-      Mensenrechten

-      Vergadertechniek

-       Omgaan met de werktuigen

€ 25
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

Anonymous 2 years ago
€25
Anonymous 2 years ago
€25