€ 10 0.1%
from € 15.000
closed

Share page on:

Kinderen onze toekomst

Wij bekommeren ons nationaal en internationaal om het welzijn van onze medemens en dier. Maatschappelijk betrokken en helpen daar waar het kan. Het zit al in de hele kleine dingen zoals bijv. een buurvrouw helpen, kindjes voorlezen, nederlands aanleren een dagje helpen bij de kinderboerderij, de dierenambulance helpen, vluchtelingen helpen en meer leren over onze cultuur. Voordrachten over duurzaamheid. Het is heel divers. Gezondheid en het verbeteren van scholing daar waar het kan nationaal en internationaal. Dit kunnen we niet alleen en hebben we uw hulp nodig. Wij werken met diverse goede doelen en worden wij gevraagd om hulp. Een dringend probleem zijn de inheemse stammen in de Filipijnen die geen plekje hebben om hun tradities te onderhouden en aanleren aan hun kinderen. Dit project gaat ons nauw aan het hart. Dit doen we samen met Sheryl Lynn Foundation. Maar ook Free a Girl die door onze Annet Duarte Lopez werd opgepakt vorig jaar. Gehandicapte kinderen een kans geven en zorgen dat ze geholpen worden. Een prachtig initiatief en stichting die Ayati heet. Daar stopt het niet we kregen een vraag uit Uganda om een dorp te helpen. Het verbeteren van weeshuizen en een toekomstperspectief geven dmv ev. opbouw van school. In Nederland heerst er achter de deuren van vele gezinnen armoede. Dit gaat ons nauw aan het hart en daar willen wij ons ook voor inzetten. De voedselbank helpen wij regelmatig in NL maar bij onze noorderburen zijn we al te hulp geschoten om de daklozen te helpen. Kortom het laat ons niet koud. Help ons om de diverse doelen te voorzien in hun levensbehoeften en situatie te verbeteren.