Onze stichting helpt mensen vooruit! Help jij mee?

Onze stichting helpt mensen vooruit! Help jij mee?

Maatschappij

Created by :

Stichting de Berkellandse Uitdaging

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 100 of € 5.000
2% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Regal Beloit BV: "Wij zijn vrienden omdat we graag deel uitmaken van een maatschappelijk betrokken netwerk!"

Wij vragen u om een kleine bijdrage van minimaal 25 euro per jaar om ons werk mogelijk te maken!  Zo'n 40 organisaties gingen u al voor. 

Wij dagen maatschappelijk betrokken ondernemers en organisaties uit Berkelland uit om menskracht, materialen en middelen in te zetten voor maatschappelijke initiatieven in Berkelland; bijvoorbeeld een stichting/ vereniging met een hulpvraag. Deze hulpvraag draagt bij aan de leefkwaliteit van onze samenleving. Een onvervulde wens van een oudere, een advies bij een clubgebouwrenovatie, een ledenterugloop of een dagje uit voor uit huis geplaatste kinderen, alles is mogelijk. Zo lang het maar een direct maatschappelijk effect heeft. 

Onze stichting is lid van Coöperatie Nederlandse Uitdaging en maakt met 65 lokale Uitdagingen onderdeel uit van het grootste sociale netwerk van bedrijven en organisaties gericht op maatschappelijk betrokken ondernemen.  Bedrijven kunnen hun voordeel doen met deze groei, aangezien we ook de communicatiekanalen van de andere Uitdagingen en de landelijke organisatie kunnen benutten.

Om al het goede werk mogelijk te maken heeft iedere lokale uitdaging 1 of 2 betaalde projectcoördinatoren die ervoor zorgen dat vraag en aanbod elkaar vinden en de juiste activiteiten worden georganiseerd die hieraan bijdragen. Gelden bestaan uit fondsengelden, Gemeentesubsidie en bijdragen van grote en kleine bedrijven, de partners en vrienden. De 1e jaren, bij de start, wordt iedere Uitdaging gesponsord door het Oranje Fonds. Voor onze Uitdaging is nu het moment aangebroken om ons zonder het Oranje Fonds ook financieel zelfredzaam te houden. Daarom vragen wij nu lokale organisaties/bedrijven een kleine bijdrage te doen en vrienden te worden van de Uitdaging. 

Met dank aan onze partners: Elite BV, Rabobank Noord - en Oost Achterhoek, Van Wijnen BV en Gemeente Berkelland