Onderzoek naar afname suicidaliteit bij autisme

steun onderzoek naar reductie suicide en destructief gedrag bij autisme met DGT

Gezondheidszorg

Created by :

Onderzoek naar afname suicidaliteit bij autisme

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Achtergrond
Niet eerder is behandeling van suicidaliteit bij volwassenen met autisme onderzocht. Er zijn dan ook geen richtlijnen en er is weinig kennis over de behandeling van suïcidaliteit bij autisme wat schadelijke gevolgen heeft voor patiënten en hun naasten, wat behandelteams handelingsverlegen maakt, voor maatschappelijke onrust zorgt en hoge kosten met zich meebrengt door vele klinische opnames en inadequate behandelingen. DGT is oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van borderline persoonlijkheidstoornissen met suicidaliteit.  DGT bleek uit eerder onderzoek effectief voor volwassenen met autisme en suicidaliteit waarbij sprake was afname van suicidaliteit. 

Doel
Huidig onderzoek evalueert de effectiviteit van DGT bij patiënten met autisme en suicidaliteit in een gerandomiseerde gecontroleerde klinische studie.

Doneer
Steun en help dit baanbrekende onderzoek naar afname suicidaliteit bij volwassenen met autisme.