Educatie   

Created by :

Onderwegwijzer

Location:

Noord, Nederland

Onderwegwijzer in de Backtoschoolbus

Lesgeven aan thuiszitters. In een omgebouwde schoolbus ‘De Onderwegwijzer‘ > als vernieuwende, veilige leeromgeving, waardoor leerlingen letterlijk in beweging komen. Met als doel de ontwikkeling te stimuleren van voordeur tot ieders persoonlijke tussenhalte en eindstation.

Onderweg wijzer worden

met Jurian Zwarts


In mijn twaalfjarige onderwijs-loopbaan heb ik ervaren dat het bieden van een veilige omgeving

en het stimuleren van zelfvertrouwen het grootste effect hebben op persoonlijk welzijn en de

onderwijsresultaten van leerlingen. Als leerkracht hierop inzetten en leerlingen, met de

grootste angsten of de meest complexe problematieken, laten ontdekken wat ze kunnen

én wat ze kunnen bereiken... en zien dat het werkt... dat geeft een enorme kick!


Ieder kind verdient het om zich te kunnen ontwikkelen tot een gelukkig mens.

Helaas lukt dat niet altijd binnen het reguliere onderwijs. Steeds vaker voel ik dat juist díé kinderen, die iets extra’s

- wat meer persoonlijke aandacht - nodig hebben, dat niet krijgen. Dat schuurt met mijn rechtvaardigheidsgevoel en ik

heb gemerkt dat het reguliere onderwijs daarom minder goed bij mij past.

Persoonlijk proces begeleiden

Ik wil me meer gaan richten op het begeleiden van de persoonlijke processen van leerlingen, als ménsen, binnen het

onderwijs. Dat is mijn drijfveer. Dit sluit naadloos aan bij mijn wens om alle kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen,

in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Dat kan alleen als ik anders ga werken: door mogelijkheden naar ze toe te

brengen en door onmogelijkheden vóór en samen mét ze op te lossen. Op basis van gelijkwaardigheid en het warme-,

oprechte gevoel van familie. Ik wil daarbij duidelijkheid, eerlijkheid, geduld en humor inzetten, om de moeilijkheden die we

tegenkomen, aan te pakken.


Hoe en waar?

In een omgebouwde schoolbus ‘De Onderwegwijzer‘ > als vernieuwende, veilige leeromgeving, waardoor leerlingen

letterlijk in beweging komen. Met als doel de ontwikkeling te stimuleren van voordeur tot ieders persoonlijke tussenhalte

en eindstation. Hoe klinkt dat?

€ 50 of € 60.000
0.1% funded

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

Jurian 6 months ago Succes!
€50
Jurian 6 months ago Succes!
€50