Niks zo mooi als de glimlach van een kind

Glimlach van de kinderen betekend alles voor ons.

Maatschappij

Created by :

Niks zo mooi als de glimlach van een kind

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Hi allemaal,In 2015 zijn wij op een spontane manier gestart met onzegoede doel. Wij hadden geen naam niks, enige wat wij zeker wisten, was kinderenhelpen aan een glimlach op hun gezicht.Wij waren een groep van 6 familieleden. Wij waren chaotischen ieder met een eigen karakter eigenschappen. Wel wisten wij aan het einde vande dag unaniem eens te zijn wat we willen, hoe, wat, waar en wie. Wat ons bijzonder maakt, is doordat wij verschillen vankarakter en ideeën wij een perfect team vormen, want 1 ding hebben wij allemaalgemeen: wij hebben allemaal hetzelfde “doel” (kinderen een glimlach bezorgen).2015 hebben wij blindelings kleren speelgoed, schoenen, schoolspullenuitgedeeld.2016: inmiddels zijn wij gegroeid naar 10 familieleden. Dezekeer waren wij meer georganiseerd en werkte volgens onze plannen en schema. Wijhadden een speurtocht en sportdag georganiseerd. Aan het einde van dezeactiviteiten hadden wij ieder kind een persoonlijk cadeau gegeven.2017: Wij hebben naast onze stichtingen waar wij spullenbrengen ruim 80 kinderen die wij heel graag onder onze hoede gaan nemen. Ditbetekend dat wij ervoor gaan zorgen dat hun elk jaar in wat voor vorm dan ook,het gevoel krijgen dat hun ook op vakantie zijn gegaan. Iets om op de eersteschooldag met een glimlach in de klas te vertellen. Deze kinderen noemen wij“onze baby’s”.Wij gaan komende vakantie dit doen in de vorm van een minivakantie, maar wel dat hun gewoon thuis kunnen slapen. Vanaf in de ochtendvroeg tot laat in de middag zullen hun met ons op pad gaan. Wij gaan parkenbezoeken en plekken ontdekken waar ze nooit zijn geweest, dit doordat ersimpelweg de financiën thuis het niet toelaat om vervoer en entree te betalen.Maar dit word niet alleen een gezellige dagje weg, het wordook een educatieve uitstapje voor hun. Wat wij ervoor gaan zorgen:Zij zullen allemaal van ons een zelfgemaakte raadselboekjekrijgen. In het boekje zullen kleurplaten, raadsels, vragen over dieren,gebouwen, cultuur, kenmerken, opdrachten van hun uitstapje zitten.Ook krijgen zij van ons aan het einde van onze mini vakantieallemaal een gevulde schooltas. Wij gaan ervoor zorgen dat zij schoolspullenhebben om het hele jaar door mee te gaan. Daarin zal ook chips, koekje en pakjedrinken inzitten. Zij zullen zelfs ook aan begin van ons mini vakantie allemaaleen witte T-shirt cadeau krijgen met onze logo en embleem van onze themavakantie op hun shirt. Ook zullen zij een button krijgen met hun naam erop.Alles wat wij elk jaar doen voor al deze kinderen (ruim 300kinderen) doen wij met hart en ziel. Alles wat wij geven komen uit acties diewij in Nederland met 1 familielid opzetten, sponsoren en donateurs. Ook krijgenwij kortingen bij bedrijven als wij schoolartikelen bij hun kopen. Om deze mini vakantie een groot succes te maken hebben wijdit jaar ook uw hulp nodig.Dit zodat wij entreekosten kunnen dekken voor 3 activiteitendagen, eten en drinken voor de hele dag daar 3 dagen lang. Wij zijn druk bezigmet contact hebben met parken en bedrijven om te kijken of wij kortingen kunnenkrijgen. Help ons zodat wij de kinderen een mooie dag kunnen bezorgen. Wij hebben een facebook site waar wij foto’s plaatsen vanonze activiteiten.“Niks zo mooi als de glimlach van een kind”Met vriendelijke groet,Team:Niks zo mooi als de glimlach van een kind