Nieuwe Start Ervaringswerk

Waar ervaring telt

Gezondheidszorg

Created by :

Nieuwe Start Ervaringswerk

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Nieuwe Start Ervaringswerk, NSE is maatschappelijk hulpverlener, coach begeleider en adviseur voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en de kwetsbare mens. Kritisch blogger en bestrijder van onrecht. Onze doelen vragen om een stichting. Die moet er dus ook komen. Want zowel qua insteek, aanpak als werkwijze zijn we een uniek herstelbevorderende traject aan het doorontwikkelen dat weleens de sleutel naar herstellen  volgens de laatste inzichten zou kunnen zijn. De verfrissende werkwijze kenmerkt zich vooral door de intensiteit van de contactmomenten, het blind gaan voor de belangen van client, zonder "neutraal" te blijven. Naast client gaan staan en luisteren. Vaak wordt er dan tegen geworpen dat je dat zo niet zou moeten doen omdat het op teleurstelling en dus achteruitgang zou kunnen uitdraaien. Maar waar men aan voorbij gaat is dat dit de waarheid is van cliënt. Meestal is waar of niet waar niet van belang. Want gevoelens zijn altijd waar. Gedachte overigens niet. En dus zullen wij tijdens ieder proces richting herstel aan onze herstellende altijd een reële voorstellingen van zaken geven. Maar weet u dat het je verplaatsen in de ander en uitgaan van wat hij/zij aangeeft als waarheid ook aldus behandeld moet worden? Maar dat dat niet gebeurd?

Onze cliënten zijn erg over ons te spreken. En er zijn heel mooie resultaten geboekt. Meer als 2 ton aan kosten bespaard en de teller loopt nog.

Als je van familie hoort dat er een gedragsverandering heeft plaatsgehad die men nooit meer verwacht had en er al 12 jaar naar had uitgekeken, dan weet je waarvoor je het doet, dat het het doet en dat het zo moet.


Ook voorlichting, noodopvang en schuldhulp, alsmede bijvoorbeeld, het coachen van mensen die werken als publiekscontact medewerker en vanuit die functie veel te maken krijgen met psychisch kwetsbare mensen, en meestal niet op een gezellig moment zeg maar. Stigmabestrijding, onder de aandacht brengen en ook uitleg geven over het bestaan, ontstaan en hoe er mee om te gaan zonder dat je jezelf of de ander er tekort mee doet. En je doelen niet uit het oog hoeft te verliezen. 

Veel werk dus. Nul subsidie totdat we daadwerkelijk een stichting zijn. Maar broodnodig fondsen nodig want we kunnen niet meer terug. Er wordt op ons gerekend!