Share page on:

Nieuwe Start Ervaringsdeskundigen is een praktijk en stichting in oprichting met als doel het vooruit helpen en terug in hun kracht zetten van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Verslaafd, multidiagnostiek, gedrags- of aanpassingsproblemen of bij een bipolaire stoornis, kunnen ervoor zorgen dat iemand maatschappelijk teloor gaat.

Dan springen wij in met advies, praktische hulp en bemiddeling. Hard als het moet, zacht als het kan. Soms kort door de bocht, maar altijd recht door zee.

Om een stichting op te richten voor dit doel zijn we op zoek naar sponsoring. Ook voor het dekken van de kosten zijn middelen nodig.

Via onze site en het blog leest u terug wat wij met uw geld doen. Wij verantwoordde uw gift via de site en tot op de cent nauwkeurig, met vermelding van de gulle gever. Tevens promoten wij eventueel uw bedrijf of instelling als onze sponsor, wat u weer goodwill oplevert.