Nicky loopt voor het Fonds Slachtofferhulp

Nicky loopt voor het Fonds Slachtofferhulp

Maatschappij

Created by :

Nicky loopt voor het Fonds Slachtofferhulp

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 553 of € 650
85.1% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Vind je ook dat ieder slachtoffer de juiste hulp en opvang verdient? Steun dan nu mijn sponsoractie!

Sinds een half jaar ben ik werkzaam bij het Fonds Slachtofferhulp. Een prachtig doel met een enorme maatschappelijke relevantie. Nog meer dan ik van te voren had kunnen bedenken. Slachtofferschap kan ons tenslotte allemaal overkomen. Áls het je dan gebeurt, is het wel zo fijn als goede hulp voorhanden is, je de weg naar de juiste hulp weet te vinden én je ook erkenning krijgt voor wat jou is aangedaan. Laat dat nu precies hetgeen zijn waar het Fonds Slachtofferhulp zich op allerlei vlakken voor inzet. Maar dat kunnen we alleen dankzij donaties en giften van particuliere donateurs en bedrijfssponsoren. Zo dragen we er gezamenlijk zorg voor dat slachtoffers van misdrijven, ongevallen en rampen weer zoveel mogelijk kunnen worden wie ze waren.

Tijdens de Dam tot Damloop op 17 september 2017 loop ik graag een tandje harder voor het goede doel en zamel ik geld in voor het Noodhulpfonds van Fonds Slachtofferhulp.

De opbrengst komt geheel ten goede aan het Noodhulpfonds. Vanuit dit speciale fonds wordt hulp geboden aan mensen die buiten hun schuld om slachtoffer zijn geworden van een ongeval, misdrijf of ramp en hierdoor in acute nood verkeren. Zij kunnen rekenen op een incidentele uitkering in geld, natura of expertise zodat ze hun leven weer op de rit krijgen. 

Wil je me supporten? Doneer nu!