Nederlandse StrijkKwartet Academie

Top-coaching voor strijkkwartettalent!

Kunst & cultuur

Created by :

Nederlandse StrijkKwartet Academie

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

De Stichting NSKA is de enige organisatie ter wereld die zich volledig richt op het verzorgen van gespecialiseerde strijkkwartetopleidingen voor jong muziektalent. De NSKA vervult daarmee een rol als aanjager van het strijkkwartet. Sinds tien jaar biedt de NSKA coaching aan strijkkwartetten als bijvoorbeeld het Matangi, het Rubens, het Ragazze en het Dudok Kwartet. Naast coaching in de vorm van strijkkwartetlessen, door vaste docenten Marc Danel (Brusselse Danel Kwartet) en Stefan Metz (Orlando Festival), worden de kwartetten gecoached op gebied van marketing en interne communicatie. Tot 2013 werd de Stichting NSKA tien jaar lang gesteund door het Ministerie van OCW. Deze structurele subsidie is, in het kader van algemene bezuinigingen, stopgezet. De Stichting NSKA is vastbesloten om haar coaching ook voor toekomstig strijkkwartettalent te behouden. Toptalent verdient topcoaching zowel in de sport als in de kunst! Jouw steun is daarbij van groot belang! De Stichting NSKA heeft een ANBI-status dus als je doneert is je gift, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar. De NSKA ontvangt een hoger bedrag dan jij, na belastingverrekening, betaald!