Nederland Sportief Court

Wij helpen Nederland in beweging te blijven.

Sport

Created by :

Stichting Nederland Sportief

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 0 of € 150.000
0% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Sport verbindt mensen door het plezier, passie en de energie die hiermee gepaard gaat.

Niet voor niets is sport een van de krachtigste middelen om de samenleving te vitaliseren en op tal van vlakken te verbinden. Sport opent deuren die anders wellicht gesloten zouden blijven!

Stichting Nederland Sportief streeft met het realiseren van Nederland Sportief Courts kwetsbare groepen (eenzame ouderen, gehandicapten en minima) in de Nederlandse samenleving in contact te brengen met nieuwe werelden.

Met andere woorden: de Nederland Sportief Courts dragen bij aan de beweeglijkheid van kwetsbare groepen en zorgen tegelijkertijd voor de noodzakelijke interactie met deze gescheiden groepen mensen in onze samenleving .

Stichting Nederland Sportief vraagt u om een kleine bijdrage om de eerste Nederland Sportief Court te realiseren. U draagt op deze manier bij aan een gezonder Nederland!