MVVN

Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland

Maatschappij

Created by :

MVVN

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

De Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland is een landelijke, onafhankelijke zelforganisatie van migrantenvrouwen met als doel het versterken van hun maatschappelijke positie. De sturende waarden zijn het recht op zelfbeschikking en solidariteit.

Vanuit de concrete levenservaring van vrouwen werkt MVVN aan het opbouwen van kennis over de knelpunten die  (rechts)ongelijkheid veroorzaken. Met de analyse die hieruit volgt probeert MVVN invloed uit te oefenen op beter beleid om de emancipatie van vrouwen te bevorderen.

Om ons te steunen in ons werk en om de continuïteit en onafhankelijkheid van MVVN te waarborgen, vragen wij u om een donatie.