Share page on:

Visie

In de wereld om ons heen zijn veel kwetsbare mensen die door de maatschappij worden vergeten of genegeerd. Mensen die het verdienen om aandacht te krijgen en een hand op hun schouder willen voelen omdat ze niet vergeten zijn.


Music for Shelter heeft als doel om muziek te brengen naar mensen en plaatsen waar dat niet vanzelfsprekend is. Daarvoor organiseert het optredens van haar oprichter Iris Hond. Door haar verhaal en muziek kan de doelgroep zich gewaardeerd en gehoord voelen. De boodschap is dat er meer is dan de situatie waar ze in verkeren. 


Om deze optredens te bekostigen zamelt Music for Shelter de benodigde gelden in vanuit giften en sponsoring zonder winstoogmerk. De organisatie wordt geleid door vrijwilligers en Iris Hond besteed met liefde haar tijd en talent aan de doelen van de stichting. 


Video impressies

Kijk vooral op de website naar de video-impressies van het goede werk dat Iris en haar stichting doen. https://musicforshelter.com/2018/10/18/video/


Daklozendiner 2019

Iris was zelf op jonge leeftijd dakloos en is daarbij opgevangen en beschermd door andere daklozen. Ze heeft toen een bijzondere band met hen ontwikkeld en toen zij later succesvol het conservatorium afrondde nodigde zij daklozen bij haar thuis uit om te eten en speelde muziek voor hen. Jaarlijks organiseert zij het daklozendiner in Den Haag en dit jaar zal dit voor 250 daklozen zijn. Het is een hartverwarmend initiatief.