Multifunctioneel dorpshuis

Een heel dorp profiteert van schoon drinkwater, medische zorg, onderwijs, en geestelijke zorg.

Maatschappij

Created by :

St. Abba Child Care Int.

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 0 of € 15.000
0% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

In elk dorp waar we welkom zijn willen wij zo'n multifunctioneel dorpshuis bouwen. In deze dorpen wonen tussen de 2.000 en 6.000 mensen. Dit zijn voornamelijk Dalits, de allerarmsten in India die verstoken zijn van alle voorrechten vanwege het kastensysteem. Door middel van dit dorpshuis, krijgen de kinderen voor het eerst in hun leven onderwijs. En bij elk dorpshuis is ook een schoondrinkwater voorziening, heel belangrijk voor de volksgezondheid. Verder wordt er medische zorg verleend. De mannen leren over effectieve landbouw, de vrouwen krijgen les in naaien, zodat ze kunnen bijdragen in hun eigen levenshonderhoud. We leren ze hygiene, familyplanning, enz. En op zondag functioneert het als een kerkje waar ze over Gods liefde horen. We hebben al 25 dorpshuizen gerealiseerd maar we willen er wel 100 bouwen. Helpt u mee?