Share page on:

Voor hetkomende seizoen 2017/2018 wil ik graag een team oprichten om doormiddel van gespeeldewedstrijden geld in te zamelen voor het Beatrix spierfonds en KWF. Aan het eindvan het seizoen hopen wij dan een leuk bedrag te kunnen verdelen over deze tweegoede doelen.