Monument POW kamp Fukuoka 14

Het verwezenlijken van een monument voor de slachtoffers van Krijgsgevangenkamp Fukuoka 14 die Atoombom van Nagasaki hebben meegemaakt. http://www.indischhistorisch.nl/tweede/oorlog-en-bersiap/oorlog-en-bersiap-dit-mag-nooit-meer-gebeuren/

Kunst & cultuur

Created by :

Stichting Monument Nagasaki

Location:

, Japan

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

Het Bestuur, Stichting monument Nagasaki, heeft als doel om tijdens de 75e herdenking op 9 augustus 2020 van de Atoombom op Nagasaki een monument te verwezenlijken voor de slachtoffers en nabestaande van krijgsgevangenkamp Fukuoka 14 in Nagasaki. Omdat Mitsubishi, waar krijgsgevangene te werk werden gesteld, na vele verzoeken en uit piëteit voor de slachtoffers niet thuis geeft om het monument te bekostigen, hopen wij dat via crowdfunding het ons wel gaat lukken om het monument te verwezenlijken. Op http://www.indischhistorisch.nl/tweede/oorlog-en-bersiap/oorlog-en-bersiap-dit-mag-nooit-meer-gebeuren/

leest u alles over het verhaal van mijn vader, Everhard Schouten, die slachtoffer was van deze afgrijselijk gebeurtenis. Namens alle slachtoffers en nabestaande, alvast hartelijk dank voor uw medewerking en bijdrage. 


Rob Schouten

voorzitter Stichting Monument Nagasaki

rolida@telfort.nl


The Foundation, Monument Nagasaki, aims at the 75th commemoration on August 9, 2020 of the Atomic Bomb on Nagasaki to achieve a monument for the victims and survivors of martial prison camp Fukuoka 14 in Nagasaki. Because Mitsubishi, where prisoner of war were put to work, after many requests and from piety for the victims does not give home to pay the monument, we hope that by crowdfunding we will succeed in realising the monument.

At http://www.indischhistorisch.nl/tweede/oorlog-en-bersiap/oorlog-en-bersiap-dit-mag-nooit-meer-gebeuren/ You can read all about the story of my father, Everhard Schouten, who was the victim of this horrifically event. On Behalf of all the Victims and survivors, thank you very much for your cooperation and contribution. 


Rob Schouten

Chairman Foundation monument Nagasaki

rolida@telfort.nl