Mohammed en de Late Oudheid

Mohammed en de Late Oudheid

Maatschappij

Created by :

Mohammed en de Late Oudheid

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 1.935 of € 1.545
125.2% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Mekka, Medina en Mohammed zijn namen die iedereen kent. Maar wat weten we eigenlijk écht over het ontstaan van de islam? Het antwoord is, jammer genoeg: veel minder dan we zouden willen. Dat heeft twee redenen: de islamologie is nog een relatief jonge wetenschapsdiscipline. Bovendien is het wetenschappelijke debat sterk gepolitiseerd door actuele gebeurtenissen in en rondom de islamitische wereld.

Stichting Zenobia wil een constructieve bijdrage leveren aan onze kennis over het ontstaan van de islam, door die ontstaansperiode te onderzoeken in de context van de uitwisseling tussen culturen. Deze bijdrage heeft nu een concrete vorm gekregen: de bundel Mohammed en de Late Oudheid.

De bundel is geïnspireerd op het Tiende zenobiacongres, Mohammed en het einde van de oudheid, dat op 14 november 2015 plaatsvond in de Aula van de Universiteit van Amsterdam werd. De sprekers van dat congres hebben elk hun bijdrage uitgewerkt en uitgediept tot een artikel.

Hiermee is de bundel meer dan alleen de akten van het congres: door de opkomst van de islam nadrukkelijk te positioneren in de context van de Late Oudheid biedt deze bundel een hernieuwde kennismaking met de vroege islam als een religie in wording - een religie die sterk verankerd was in het culturele mozaïek van haar tijd, met evenzovele aanknopingspunten als breuklijnen ten opzichte van de Antieke Wereld.Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, willen we de bundel zowel in een Nederlandse als in een Engelse editie op de markt brengen.

Om de jonge wetenschap over het ontstaan van de islam op die manier zowel nationaal als internationaal een stap verder te helpen, hebben wij op onze beurt uw hulp nodig. Het (laten) proeflezen van de stukken, een professionele opmaak en natuurlijk het drukken en verspreiden van de bundels is een kostbare aangelegenheid. Daarom hebben we deze crowdfundingsactie opgezet.

We hopen dat u deze onderneming wilt steunen met een financiële bijdrage. Met uw donatie draagt u in de eerste plaats bij aan het vergroten van de kennis over het ontstaan van de islam, maar u doet het niet alleen daarvoor:


Voor een donatie van €10 krijgt u onze eeuwige dankbaarheid.

Voor een donatie van €20 krijgt u het bovenstaande en toegang tot een exclusief evenement omtrent de publicatie van de bundel.

Voor een donatie van €40 krijgt u al het bovenstaande en een exemplaar van de bundel.

Voor een donatie van €100 krijgt u al het bovenstaande en een vernoeming in het voorwoord van de bundel.


Voor meer informatie over Stichting Zenobia kunt u terecht op www.stichtingzenobia.nl.
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen via info@stichtingzenobia.nl.