Mission2Asia

Adding real value to real people

Maatschappij

Created by :

Mission2Asia

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

De Visie van Mission2Asia is het toevoegen van waarde aan levens van mensen. 


De Missie is om met name, in de breedste zin van het woord,  te investeren in mensen. D.w.z. spiritueel, educatief, financieel en praktisch. Hierbij wordt gekozen voor langdurige samenwerkingsprojecten met individuen en vaste partnerorganisaties en worden de vrijwilligers  voor korte en/of langere termijn ingezet.