Share page on:

De Visie van Mission2Asia is het toevoegen van waarde aan levens van mensen. 


De Missie is om met name, in de breedste zin van het woord,  te investeren in mensen. D.w.z. spiritueel, educatief, financieel en praktisch. Hierbij wordt gekozen voor langdurige samenwerkingsprojecten met individuen en vaste partnerorganisaties en worden de vrijwilligers  voor korte en/of langere termijn ingezet.