MensenRechten WereldWijd!

MensenRechten WereldWijd!

Maatschappij

Created by :

MensenRechten WereldWijd!

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 0 of € 99.990
0% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Beste geïnteresseerde,

In het kader van Universele Mensenrechten willen wij de hele wereld over. En dit zo financieel onafhankelijk mogelijk. Wij willen 20 jaar voor deze wereldreis uittrekken. We willen alle landen in de wereld hebben bezocht. Wij hopen met vijfduizend euro per jaar ons doel te kunnen bereiken. Wij zullen een Facebookpagina starten waarop je onze vorderingen zult kunnen meeleven.

Zo gauw we van start gaan, publiceren we op deze pagina de URL van onze Facebookpagina.


Dear interested,

In the matter of Universal Human Rights we want to travel the whole world. We want to do this as financial independent as possible. We are going ta have a trip around the world for 20 years. We want to visit all country's worldwide. We do hope that five thousand euro/dollar each year will be enough to reach our goal. We will start a Facebook page where you will witness where you did donate for. 

As soon as our trip starts, we will place the URL of our Facebook page on this page.