Share page on:

Bij Werk voor Elkaar geloven we in de motivatie en kracht van de werkzoekenden.
In Werk voor Elkaar geven we werkzoekenden een opstap naar werk, via een activerende en ondernemende aanpak. 
In samenwerking met werkgevers en organisaties organiseren we op lokaal niveau één of meer activiteiten/evenementen ten behoeve van het bedrijfsleven. 
Werk voor Elkaar werkt. Het is geen toeval dat 45% van onze deelnemers bij afronding van een project ook daadwerkelijk betaald werk hebben gevonden, werk welke zij zelf gecreëerd hebben.
Stichting Werk voor Elkaar is landelijk actief. Een lokaal project heeft een duur van 8 maanden.