Mammut

Fiets de armoede uit!

Maatschappij

Created by :

Mammut

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Fietsend de toekomst tegemoet!


De organisatie Mammut in Napels, Italië, helpt kansarme kinderen op weg naar een toekomst. Deze kinderen groeien op in armoede en hebben zonder hulp geen toekomstperspectief. De organisatie stimuleert de kinderen om naar school te gaan en bij te dragen aan de maatschappij. Hierdoor komen ze later niet in het criminele circuit terecht. Mammut organiseert activiteiten in verschillende achterstandswijken. Hier leren kinderen een scala van nuttige dingen, waaronder het repareren van fietsen. Deze fietsen gebruiken ze vervolgens voor het organiseren van fietspolotoernooien en fietslessen.

De fietspolotoernooien zijn een mooie gelegenheid voor de kinderen om anderen te leren kennen en invulling te geven aan hun dag. Het leert ze niet alleen de sport, maar is vooral goed voor de ontwikkeling over het algemeen. In plaats van rond te hangen op straat, leren de kinderen om te werken in een team, hoe ze zichzelf per fiets kunnen verplaatsen en bouwen ze door het repareren van fietsen een grote technische vaardigheid op.


Organisaties als Mammut worden niet vanuit de overheid gefinancierd en zijn dus volledig afhankelijk van giften en vrijwilligers. Voor het organiseren van deze activiteiten is natuurlijk wel geld nodig, daarom vragen wij u om geld te doneren zodat de kinderen in Napels uit hun slechte milieu worden gehaald en uiteindelijk een onderdeel kunnen worden van de maatschappij.

Alle kleine beetjes helpen, zo kan Mammut voor een paar euro al een bandenplakset kopen.

Alvast hartelijk dank voor uw donatie!