Share page on:

Mama Cash was het eerste internationale vrouwenfonds in de wereld. Tegenwoordig financiert en steunt Mama Cash vrouwenrechteninitiatieven over de hele wereld die verschillende vormen van onrechtvaardigheid aan de kaak stellen. Ons werk gaat uit van het principe dat sociale verandering begint bij gendergelijkheid en respect voor de mensenrechten van iedereen.