Libra Revalidatie & Audiologie

Als het leven om een nieuwe balans vraagt

Gezondheidszorg

Created by :

Libra Revalidatie & Audiologie

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Libra Revalidatie & Audiologie biedt specialistische diagnostiek, behandeling en begeleiding aan volwassenen, kinderen en jongeren met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking.

Daarnaast initiëren wij projecten die een bijdrage leveren aan de participatie van mensen met een beperking in onze maatschappij. Het geld dat daarvoor nodig is kan niet uit de reguliere zorggelden komen, maar zoeken we via sponsoren en fondsen die ons een warm hart toedragen.