Share page on:

Libra Revalidatie & Audiologie biedt specialistische diagnostiek, behandeling en begeleiding aan volwassenen, kinderen en jongeren met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking.

Daarnaast initiëren wij projecten die een bijdrage leveren aan de participatie van mensen met een beperking in onze maatschappij. Het geld dat daarvoor nodig is kan niet uit de reguliere zorggelden komen, maar zoeken we via sponsoren en fondsen die ons een warm hart toedragen.