LEZING VOOR EEN LEZING Seksuele Intimidatie op de Werkvloer Pakistan

LEZING VOOR EEN LEZING Seksuele Intimidatie op de Werkvloer Pakistan

Maatschappij

Created by :

About Workplace Harassment

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 50 of € 7.500
0.7% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

LEZING VOOR EEN LEZING

Doneer een lezing over seksuele werkvloer intimidatie op de werkvloer aan Pakistan  

Inleiding

In begin maart 2017 ga ik met mijn organisatie AWH naar de Verenigde Arabische Emiraten en Pakistan. Via een locale partner hebben wij verschillende scholen, universiteiten en organisaties benaderd om ons de gelegenheid te geven empowerment, bewustwording en kennis voor een preventieve aanpak tegen seksuele intimidatie te delen.   

Het is een misvatting om te denken dat seksuele intimidatie op de werkvloer alleen voorkomt in landen waarin de rol van de vrouw veelal ondergeschikt is aan die van de man. Ook in Nederland is seksuele intimidatie op de werkvloer een zeer onderschat probleem, een onderwerp wat moeilijk bespreekbaar is en niet door iedereen begrepen wordt. Want wat is seksuele intimidatie nou eigenlijk en wat zijn de gevolgen ervan voor werkgevers en werknemers. En denk voorbeeld eens aan seksuele intimidatie richting mannen of aan same sex harassment. Mijn ervaring en kennis ten aanzien van dit onderwerp deel ik door middel van het geven van lezingen en workshops. Voor het veranderen van gedrag is het creëren van bewustwording de eerste stap die in het preventieproces gezet moet worden.

De focus in mijn lezing en workshop ligt daarom op bewustwording. Uiteraard wordt het belang van intimidatiebeleid (gedragscodes, protocollen, klachtenprocedures, beleidshandhaving en de rol van de vertrouwenspersonen en/of HR managers) niet vergeten. Net zoals hoe te reageren op seksuele intimidatie en hoe gebrek aan handhaving en andere factoren van invloed zijn op het wel of niet melden van seksuele intimidatie. 

De lezing

Onze lezing en workshop heeft wereldwijd veel positieve reacties ontvangen en mensen in beweging gekregen. Zo heb ik voor AWH onder andere meerdere malen gepresenteerd in de Verenigde Staten en het Caribische gebied. Maar ook in Nederland bijvoorbeeld voor de Universiteit van Wageningen (honor students) en voor verschillende vertrouwenspersonen en Arbo specialisten uit het onderwijs en bedrijfsleven. Mijn doelgroep is heel verschillend van studenten, docenten tot vertrouwenspersonen, leidinggevenden en werknemers en dat is heel belangrijk bij het creëren van bewustwording. 

Lezing voor een lezing, hoe werkt het

Wij hebben een sponsorschap bedacht die twee kanten op werkt. Door via onze website een lezing of workshop te boeken voor uw organisatie draagt u bij aan de sponsoring voor een lezing in de Verenigde Arabische Emiraten of Pakistan. Doneren zonder het afnemen van een lezing of workshop kan natuurlijk ook. Elke donatie zal worden besteed aan lesmateriaal en trainingen op scholen en universiteiten in Pakistan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met karin@aboutworkplaceharassment.com.

Meer weten over AWH, kijk dan op onze website www.aboutworkplaceharassment.com