Natuur & milieu   

Created by :

Extinction Rebellion Nederland

Location:

Netherlands, Netherlands

We moeten de regering wakker schudden

Smeltende gletsjers, laaiende bosbranden, dooiende permafrost. De temperatuur stijgt en de regering blijft sluimeren. Met de komende verkiezingen en de vorming van een coalitie is dit het moment om te spreken. We hebben verandering nodig! Doneren kan via dit platform of door direct over te maken op onze bankrekening NL86 SNSB 0783 1486 74 rekeninghouder: Stichting Vrienden van XR.

In maart en april zullen we Corona-proof protesteren tijdens een 6 weken durende opstand om actie te eisen. Onze rebellie zal ruim voor de verkiezingen van start gaan om een officiële verklaring van een klimaat- en ecologische noodsituatie te eisen.

Tijdens de vorming van de nieuwe regering gaan we de straat op om een Ministerie van Klimaat en Milieu te eisen, een ambitieuzere klimaatwet en stopzetting van subsidies voor de fossiele industrie. We willen een wet inzake ecocide, die de vernietiging van natuurlijke habitats crimineel zal maken, en we zullen natuurlijk ook campagne voeren voor de oprichting van een burgervergadering.

We hebben nog wat geld op de bank, maar we hebben € 25.000 extra nodig om onze acties impactvol te maken. U kunt ons helpen om van deze unieke opstand een groot succes te maken. Doe mee of doneer!

Uw donatie is belangrijk

We zijn voor 100% afhankelijk van de vrijgevigheid van onze supporters.

Onze donaties worden beheerd door de stichting 'Vrienden van XR'. Deze stichting heeft een ANBI-status waardoor alle giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Dit geldt ook voor periodieke schenkingen voor minimaal vijf jaar.

Het zou ons heel blij maken als je maandelijks via automatische incasso wilt doneren, want dat geeft ons meer zekerheid en dat geeft ons de brandstof om verder op te komen voor een betere wereld.

Enkele voorbeelden van wat uw donatie ons zou kunnen opleveren:

€ 25 1000 Eco Flyers

€ 50, - Set blokken voor het bedrukken van spandoeken en shirts

€ 100 Een locatie huren voor lezingen en trainingen

€ 250 3 grote spandoeken voor protesten

€ 500, - Per maand huur ter voorbereiding op grote (kunstzinnige) acties

€ 1.000 Toneel en benodigdheden die we nodig hebben voor grote acties

Elke donatie, hoe klein ook, is voor ons essentieel en wordt zeer gewaardeerd.

Door te doneren geeft u ons de kracht en helpt u ons bij onze missie om de overheid te overtuigen haar verantwoordelijkheid te nemen en met een adequaat klimaatbeleid te komen.


Bent u geïnteresseerd om onze beweging op lange termijn te steunen? Dan kun je hier een overeenkomst tekenen en als dank voor je grote loyaliteit ontvang je belastingvoordeel:

https://www.periodiekschenken.nl/extinction-rebellion

Steun de opstand, de tijd is nu.


Wie we zijn

We zijn een diverse groep gewone mensen die zich grote zorgen maken over de ecologische crisis. We zijn de snelst groeiende klimaatbeweging in de geschiedenis. In minder dan een jaar tijd zijn we uitgegroeid van een kleine groep mensen tot een competente en machtige beweging in meer dan zestig landen en duizend steden.

Wat we doen

We ondernemen creatieve, vreedzame en soms ontwrichtende geweldloze directe actie om onze regering te dwingen de nodige maatregelen te nemen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Waarom? Omdat de geschiedenis keer op keer heeft aangetoond dat burgerlijke ongehoorzaamheid een zeer effectieve manier is om radicale en snelle veranderingen teweeg te brengen.

Toewijzing van donaties

Het grootste deel van alle donaties gaat naar onze acties, training en communicatie.

Een paar van onze rebellen die 100% van hun tijd vrijwilligerswerk doen in de beweging en sleutelposities bekleden, ontvangen een maandelijkse vrijwilligersvergoeding om de eindjes aan elkaar te knopen. Deze vrijwilligers zijn nodig om onze acties te organiseren, contact te leggen met andere organisaties en ander 'achter het scherm' werk. Van alle donaties gaat 10% naar Global Support, de internationale tak van Extinction Rebellion.

Stichting ANBI-status

Donaties komen binnen bij Stichting Vrienden van XR. De stichting heeft de ANBI-status gekregen. Giften zijn aftrekbaar voor de Nederlandse inkomstenbelasting.

 

Bedankt voor uw steun, met liefde en solidariteit,

XR Nederland Fondsenwervingsteam

fondsenwerving@extinctionrebellion.nl

www.extinctionrebellion.nl

€ 12.897 of € 25.000
51.6% funded

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.