Maatschappij   

Created by :

Leger des Heils

Location:

Netherlands, Netherlands

Leger des Heils

Het Leger des Heils verleent zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. 
Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden.

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

sumup a year ago
€6
sumup a year ago
€6
sumup a year ago
€6
sumup a year ago
€6
sumup a year ago
€6
sumup a year ago
€6
sumup a year ago
€6
sumup a year ago
€6