Share page on:

In steeds meer gezinnen is het niet meer mogelijk om kinderen mee te laten doen met een sport- of hobbyclub. Zelfs de kosten voor een schoolreisje, excursie of zomerkamp zijn voor veel mensen niet op te brengen. Opgroeien in armoede is daarmee een belangrijke oorzaak van sociale uitsluiting en achterstand, die nauwelijks meer in te halen is. Stichting Leergeld betaalt direct aan de school of penningmeester van een club.