Maatschappij   

Created by :

Laureus Nederland

Location:

Netherlands, Netherlands

Laureus

Sport for Good

Laureus Nederland, een dochterstichting van de internationale Laureus Sport for Good Foundation, wil de achterstandspositie, op sociaal en maatschappelijk vlak, van zo veel mogelijk kinderen en jongeren in Nederland verbeteren. Hiervoor wendt zij de kracht van sport aan om maatschappelijke problemen aan te pakken. Laureus Nederland ondersteunt projecten waarbij sport wordt ingezet als instrument voor het teweegbrengen van maatschappelijke veranderingen. Deze projecten spitsen zich toe op jeugd, voornamelijk op het gebied van jongeren met een handicap, jongeren in achterstandswijken, meisjes en integratie. Het gaat om projecten die meerdere jaren achtereen ondersteunt worden, zodat maatschappelijke veranderingen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

hans 2 years ago
€25
Arnoud 2 years ago Bedankt voor de uitnodiging, wordt een prachtige dag. Nu al vreselijk veel zin in!
€25
Wim 2 years ago
€50
Luuk 3 years ago
€25
hans 2 years ago
€25
Arnoud 2 years ago Bedankt voor de uitnodiging, wordt een prachtige dag. Nu al vreselijk veel zin in!
€25
Wim 2 years ago
€50
Luuk 3 years ago
€25