Laureus

Sport for Good

Maatschappij

Created by :

Laureus Nederland

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Laureus Nederland, een dochterstichting van de internationale Laureus Sport for Good Foundation, wil de achterstandspositie, op sociaal en maatschappelijk vlak, van zo veel mogelijk kinderen en jongeren in Nederland verbeteren. Hiervoor wendt zij de kracht van sport aan om maatschappelijke problemen aan te pakken. Laureus Nederland ondersteunt projecten waarbij sport wordt ingezet als instrument voor het teweegbrengen van maatschappelijke veranderingen. Deze projecten spitsen zich toe op jeugd, voornamelijk op het gebied van jongeren met een handicap, jongeren in achterstandswijken, meisjes en integratie. Het gaat om projecten die meerdere jaren achtereen ondersteunt worden, zodat maatschappelijke veranderingen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.