Landelijke zaaidag voor de bijen en vlinders 2016

Zaai op 22 april 2016, dag van de aarde voor bijen en andere insecten

Dieren

Created by :

Bijenstichting

Location:

Netherlands, Netherlands

Connected to:

Bijenstichting
€ 302 of € 1.250
24.2% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Wat is er mooier als we op de dag van de Aarde overal in Nederland bloemen zaaien voor bijen en andere insecten.

Er is op veel plekken in Nederland te weinig voedsel voor bijen. Daarom vraagt de Bijenstichting al 5 jaar aandacht voor deze belangrijke insecten. We promoten Bijenlinten van bloemen. In deze actie willen we onder scholen in Nederland zaad verspreiden zodat de kinderen onder begeleiding van docenten in de omgeving van de school gaan zaaien.
Voor dit bedrag kunnen we 100 kg zaad kopen. Dat is voldoende voor 25000 m2 bloemenzee. Dat is heel veel voedsel voor de bijen!

Op de website van de Bijenstichting:  www.bijenlint.nl is alle informatie te vinden over de bijen en wat u nog meer kunt doen om de bijen te helpen.