Kwetsbare Jongeren weer laten deelnemen aan sociale en economische leven

Kwetsbare Jongeren weer laten deelnemen aan sociale en economische leven

Maatschappij

Created by :

Stichting Nieuwe Kans

Location:

Netherlands, Netherlands

Connected to:

Stichting Nieuwe Kans
€ 0 of € 1.000
0% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

De Stichting wil bevorderen datKwetsbare jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar kunnen deel nemen aan hetsociale en economische leven, zonder daarbij iemand uit te sluiten.

 

De jongeren worden aangemeld door het DWI, hetUWV, scholen en of hulpverlenende instanties in Amsterdam. Wij willen doorintensieve begeleiding, trainingen en cursussen aan te bieden, zij voldoendeervaring krijgen om in aanmerking te komen voor een reguliere arbeidsplaats.

Door samenwerking met bedrijven en maatschappelijkeorganisaties uit de wijk worden ervaringsplaatsen gecreëerd.

Wij willen met onze stichting bevorderen dat dezejongeren elkaar
ontmoeten, zodat ze elkaar leren kennen, begrijpen, respecteren en inspireren.Bovendien willen wij door gezamenlijke activiteiten met omwonenden devaardigheden van de deelnemers vergroten. En door alle leerdoelen die dejongeren aangeboden krijgen een toekomst kunnen opbouwen.

Wij vragen de bedrijven om deze jongeren eenleer-werkplek aan te bieden en ook een jaarlijkse bijdrage te doen. Vandeze bedrijven zetten wij het logo op onze website.