Kompaan en De Bocht

Voor een veilig en zelfstandig leven

Maatschappij

Created by :

Kompaan en De Bocht

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Kompaan en De Bocht gunt ieder mens een veilig en zelfstandig leven. Veiligheid en ontwikkeling zijn cruciale begrippen om dit veilige en zelfstandige leven op te kunnen pakken. Het zijn geen abstracte begrippen maar voorwaarden om als kind op school te kunnen functioneren, om als ouder verantwoordelijkheid te kunnen nemen en je kind op te kunnen voeden met begrip en respect. Het is onomstotelijk dat eigenwaarde samenhangt met maatschappelijk mee kunnen, met vriendjes maken, met meetellen.

We helpen kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen met problemen rondom opgroeien, opvoeden, ontwikkeling en veiligheid. Ook voordat het uit de hand loopt. We hebben speciale aandacht voor de kwetsbaarheid van kinderen en vrouwen. We werken aan het doorbreken van onveilige patronen en betere kansen, ook voor de volgende generatie.

Kompaan en De Bocht is een unieke organisatie omdat zij al een aantal jaren kennis van jeugdhulp en vrouwenhulpverlening verbindt in haar werkwijze. Ook zijn we gewend om te werken met GGZ- problematiek of mensen met beperkingen. Onze aanpak is breed: met alle gezinsleden en alle problemen van trauma tot maatschappelijk functioneren. Er zijn verschillende vormen van hulp: preventief bijvoorbeeld door workshops op scholen, hulp thuis of op school, behandeling of opvang in een groep of pleeggezin.Samen met ouders en kinderen werken we aan écht betere kansen voor de huidige generatie en de volgende generatie. In 2015 ontving Kompaan en De Bocht in het bijzijn van Koningin Maxima de Kind Centraal Award van stichting Het Vergeten Kind omdat de hulp gericht is op alle betrokkenen en er samenhang is bij de aanpak van problemen.