Stichting Knuffelkuiken

Kuikentjes voor educatie en tegen eenzaamheid.

Natuur & milieu

Created by :

Het knuffelkuiken

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Stichting Knuffelkuiken

Wij hebben de stichting Knuffelkuiken opgericht. We plaatsen broedmachines op scholen en bij verpleeghuizen. Wanneer de kuikens uit hun ei zijn gekomen mogen de instellingen gedurende vier weken voor de kuikens zorgen. Kinderen leren het ontstaan van het leven en hoe het leven zich ontwikkeld. Hiermee proberen we kinderen ook bewust te maken hoeveel tijd en energie het kost om een ei te produceren. Voor ouderen is het doel dat ze weer gestimuleerd worden om voor iets te gaan zorgen. Zo proberen we vereenzaming tegen te gaan en een stukje regie terug te geven aan deze doelgroep. Ouderen vinden het geweldig en je ziet ze weer opbloeien, bij ongeveer een kwart van de verpleeghuizen laten we een aantal van de jonge hennen achter. De mensen mogen hier voor zorgen. Wat leuk is om te zien dat de kippen gewent zijn aan de mensen en daardoor me regelmaat naar binnen komen en zich laten aanhalen zoals een hond of kat. Bij de andere huizen waar we staan hebben we in 90% weer een aanvraag voor het jaar erop. We leveren alle materialen om de kuikens groot te brengen zoals hok, bodembedekking, warmteplaat, voer en drinkbakjes en natuurlijk voer. We hebben afgelopen jaar meer dan 800 aanmeldingen binnen gekregen van scholen en verpleeghuizen. Helaas kunnen we slechts aan 40 instellingen onze materialen leveren. We willen graag onze materialen verdubbelen maar ontbreekt helaas aan financiële middelen. Vandaar onze vraag aan uw bedrijf of u een bijdrage kan doen voor deze waardevolle projecten. Wat hebben we nodig om meer mensen blij te maken met onze projecten? 12 nieuwe sets is ons doel. Een complete set bestaat uit een broedmachine, 2 X kuikenhok, 2 X warmteplaat, 2 X voer en drinkbakjes. Een enkele set kost € 455,-- Ons doel: € 5460,-- Kan u ons helpen? Als donateur kunnen we uw logo met link op de website plaatsen. We werken op dit moment nog niet met sponsoren op de website, dus u wordt de eerste. De website trekt ca. 4000 bezoekers per maand.